php利用正则过滤各种标签,空格,换行符的代码

$str=preg_replace("/\s+/", " ", $str); //过滤多余回车
$str=preg_replace("/<[ ]+/si","<",$str); //过滤<__("<"号后面带空格)
$str=preg_replace("/<\!–.*?–>/si","",$str); //注释
$str=preg_replace("/<(\!.*?)>/si","",$str); //过滤DOCTYPE
$str=preg_replace("/<(\/?html.*?)>/si","",$str); //过滤html标签
$str=preg_replace("/<(\/?head.*?)>/si","",$str); //过滤head标签
$str=preg_replace("/<(\/?meta.*?)>/si","",$str); //过滤meta标签
$str=preg_replace("/<(\/?body.*?)>/si","",$str); //过滤body标签
$str=preg_replace("/<(\/?link.*?)>/si","",$str); //过滤link标签
$str=preg_replace("/<(\/?form.*?)>/si","",$str); //过滤form标签
$str=preg_replace("/cookie/si","COOKIE",$str); //过滤COOKIE标签
$str=preg_replace("/<(applet.*?)>(.*?)<(\/applet.*?)>/si","",$str); //过滤applet标签
$str=preg_replace("/<(\/?applet.*?)>/si","",$str); //过滤applet标签
$str=preg_replace("/<(style.*?)>(.*?)<(\/style.*?)>/si","",$str); //过滤style标签
$str=preg_replace("/<(\/?style.*?)>/si","",$str); //过滤style标签
$str=preg_replace("/<(title.*?)>(.*?)<(\/title.*?)>/si","",$str); //过滤title标签
$str=preg_replace("/<(\/?title.*?)>/si","",$str); //过滤title标签
$str=preg_replace("/<(object.*?)>(.*?)<(\/object.*?)>/si","",$str); //过滤object标签
$str=preg_replace("/<(\/?objec.*?)>/si","",$str); //过滤object标签
$str=preg_replace("/<(noframes.*?)>(.*?)<(\/noframes.*?)>/si","",$str); //过滤noframes标签
$str=preg_replace("/<(\/?noframes.*?)>/si","",$str); //过滤noframes标签
$str=preg_replace("/<(i?frame.*?)>(.*?)<(\/i?frame.*?)>/si","",$str); //过滤frame标签
$str=preg_replace("/<(\/?i?frame.*?)>/si","",$str); //过滤frame标签
$str=preg_replace("/<(script.*?)>(.*?)<(\/script.*?)>/si","",$str); //过滤script标签
$str=preg_replace("/<(\/?script.*?)>/si","",$str); //过滤script标签
$str=preg_replace("/javascript/si","Javascript",$str); //过滤script标签
$str=preg_replace("/vbscript/si","Vbscript",$str); //过滤script标签
$str=preg_replace("/on([a-z]+)\s*=/si","On\\=",$str); //过滤script标签
$str=preg_replace("/&#/si","&#",$str); //过滤script标签

未经允许不得转载:任鹏个人博客 » php利用正则过滤各种标签,空格,换行符的代码

赞 (0) 打赏

评论 0

取消
  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏